اندازۀ تصویر
  
  
بازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد.JPGبازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد448 x 29780 KB 1396/9/28 11:28 غ.م
اعزام ماشین آلات به کرمانشاه.JPGاعزام ماشین آلات به کرمانشاه448 x 29780 KB 1396/9/28 11:28 غ.م
بازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد.jpgبازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد336 x 33623 KB 1396/9/28 11:17 غ.م
بازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور.JPGبازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور448 x 29793 KB 1396/9/28 11:17 غ.م
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی در تحریریه روزنامه خراسان.jpgمدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی در تحریریه روزنامه خراسان448 x 29923 KB 1396/9/28 11:16 غ.م
قدس.jpgقدس448 x 29821 KB 1396/9/28 11:16 غ.م
مصاحبه مهنندس حسینی.jpgمصاحبه مهنندس حسینی448 x 29923 KB 1396/9/28 11:15 غ.م
خسارت به سیل زدگان تایباد.jpgخسارت به سیل زدگان تایباد400 x 25042 KB 1396/9/28 11:14 غ.م
واگذاری  6 واحد مسکونی خیرین مسکن ساز برای خانواده های دارای دو معلول.JPGواگذاری 6 واحد مسکونی خیرین مسکن ساز برای خانواده های دارای دو معلول448 x 29773 KB 1396/9/28 11:14 غ.م
برگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان.JPGبرگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان448 x 29782 KB 1396/9/28 11:13 غ.م
رایورز.JPGرایورز448 x 29783 KB 1396/9/28 11:13 غ.م
خیرین مسکن ساز.JPGخیرین مسکن ساز448 x 29779 KB 1396/9/28 11:12 غ.م
افتتاح اتاق بسیج.JPGافتتاح اتاق بسیج1232 x 816343 KB 1396/9/7 10:05 غ.م
برگزاری کارگاه آموزشی نماز.JPGبرگزاری کارگاه آموزشی نماز1232 x 816323 KB 1396/9/7 10:04 غ.م
حضور مدیرکل در جمع فوتسالیست ها.jpgحضور مدیرکل در جمع فوتسالیست ها1280 x 720131 KB 1396/9/7 10:01 غ.م
حساب 100 امام.jpgحساب 100 امام400 x 25023 KB 1396/9/5 09:04 غ.م
مسکن مهر نیشابور.jpgمسکن مهر نیشابور785 x 401163 KB 1396/9/5 09:03 غ.م
مسابقه بسیج.JPGمسابقه بسیج1232 x 816445 KB 1396/9/5 08:57 غ.م
کارگاه آموزش فرهنگی.JPGکارگاه آموزش فرهنگی1232 x 816329 KB 1396/9/5 08:56 غ.م
دیدار با شهردار شاندیز.JPGدیدار با شهردار شاندیز1232 x 816337 KB 1396/9/5 08:55 غ.م
بازدید استاندار از روستاهای مشهد.JPGبازدید استاندار از روستاهای مشهد1232 x 816382 KB 1396/9/5 08:54 غ.م
گردهمایی مدیران.JPGگردهمایی مدیران448 x 29780 KB 1396/9/2 12:03 غ.و
هم اندیشی.JPGهم اندیشی448 x 29782 KB 1396/9/2 12:02 غ.و
بازدید مهندس حق شناس.JPGبازدید مهندس حق شناس448 x 29779 KB 1396/9/2 11:59 غ.م
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان.JPGبازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان448 x 29781 KB 1396/9/2 11:59 غ.م
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2.JPGبازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2448 x 29779 KB 1396/9/2 11:58 غ.م
ایستگاه صلواتی.JPGایستگاه صلواتی448 x 29784 KB 1396/9/2 11:58 غ.م
ساخت 1570 خانه خسارت دیده از زلزله در خراسان رضوی.JPGساخت 1570 خانه خسارت دیده از زلزله در خراسان رضوی448 x 29783 KB 1396/8/24 09:42 غ.م
بازدید استاندار از سیل زدگان.JPGبازدید استاندار از سیل زدگان448 x 29791 KB 1396/8/24 09:36 غ.م
شهردار مشهد در دیدار با مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی.JPGشهردار مشهد در دیدار با مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی448 x 29783 KB 1396/7/26 11:59 غ.م
1 - 30صفحه بعد