امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی

 

امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی با در اختيار داشتن کادر فنی و اجرایی متخصص و مجموعه كامل و متنوعي از انواع دستگاه ها و ماشين آلات سبك و سنگين مورد نياز جهت اجرای انواع پروژه های عمرانی ، در سطح کشور ،اقدام به ساخت پروژه های گوناگونی مي نمايد كه علاوه بر منافع اقتصادي داراي منافع اجتماعي و معنوي نيز مي باشد.

اين مجموعه  به عنوان يكي از واحدهاي اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي با حضور در عرصه سازندگي و اجراي پرو‍ژه هاي عمراني در سطح روستاها ضمن كمك به عمران و آباداني روستاهاي كشور به عنوان يك واحد پشتيباني ، فني و مهندسي براي فعاليت هاي اجرايي خصوصاً در امر بازسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي و غيره ارايه خدمات مي نمايد.

همچنین در سطح استان ساخت پروژه های بزرگ شامل احداث بزرگراه ، پارک  ، محوطه سازی و آماده سازی در دستورکار قرارگرفته است . ​