​ 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی دارای بخشی به نام کتابخانه می باشد که در آن انواع کتاب های تخصصی عمران و شهرسازی و روستا وجود دارد همچنین انواع آلبوم های مطالعات طرح های هادی روستاهای استان که سال های گذشته انجام شده است نیز در اختیار بازدید کنندگان عزیز قرار می گیرد.

        زمان مراجعه آقایان: روزهای زوج ساعت 8 الی 11​
   
 ​زمان مراجعه خانم ها:روزهای فرد ساعت 8 الی 11