عنوان

مراسم بهره برداری وتحویل کلیدواحد مسکونی توسط حجه الاسلام روحانی نژاد درپروژه216واحدی شهرجدیدبینالود

متن

​مراسم بهره برداری وتحویل کلیدواحد مسکونی توسط حجه الاسلام روحانی نژاد درپروژه216واحدی شهرجدیدبینالود​

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/NewsPic/khabar.jpg

تاریخ خبر

1399/11/30