عنوان

بازدید مهندس حق شناس از پروژه تجاری مسکونی ارشاد در شهر مشهد

متن

مهندس حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور به همراه مهندس موسوی نیا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی از پروژه تجاری مسکونی ارشاد بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، در این بازدید مهندس حق شناس از مراحل و روند اجرای کار و پیشرفت فیزیکی آن مطلع شد و در جلسه با پیمانکار به استماع مشکلات و دستاوردهای پروژه پرداخت.
در ادامه نیز پیمانکار خلاصه ای از وضعیت فعالیت های انجام شده را ارائه نمود و پس از آن مشکلات و موانع پیش روی کار را به صورت خلاصه ابراز کرد که مقرر گردید این مشکلات در چارجوب قانون و با استفاده از اختیارات آیین نامه ای حل و فصل گردد.
یادآور می شود، در این جلسه مهندس بهروانفر و آقای شنوایی نیز حضور داشتند.
 
 

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/PictureGallery/بازدید%20مهندس%20حق%20شناس%20از%20پروژه%20ارشاد.JPG,

تاریخ خبر

1396/09/20