عنوان

بازسازی و مقام‌سازی 135 هزار واحد روستایی استان

متن

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/Picture/8.jpg,

تاریخ خبر

1395/11/27