عنوان

پايان ساخت و بازسازى مسكن زلزله زدگان خراسان رضوى

متن

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى خراسان رضوى از پايان ساخت و بازسازى مسكن زلزله زدگان فروردين ماه در اين استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، سيد رضا موسوى نيا با حضور در تحريريه روزنامه قدس در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشــاره به اين مطلب كه از 1735 نفرى كه تشــكيل پرونده داده بودند 1730 واحد از مسكن آن ها در مرحله اســكلت و سقف و ديوار است گفت:1547 واحد از اين تعداد هم به مرحله پايان كار رســيده اند و قابل سكونت مى باشند كه با روند پيش رو اميدواريم خيلى زود مابقى چند واحد ديگر هم مراحل پايان كارشان سپرى شود.
وى همچنين اظهار داشــت: به احتمال فــراوان طى هفته آينده و با حضور مقامات كشور پايان زمان  ساخت و بازسازى واحدهاى مسكونى زلزله زده خراسان رضوى اعلام خواهد شد.

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/PictureGallery/قدس.jpg,

تاریخ خبر

1396/09/18