عنوان

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن مهر شهرستان نیشابور بازدید کرد

متن

مهندس محمدی، مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه مهندس بهروانفر، معاون مسکن شهری بنیاد استان خراسان رضوی به همراه مدیر بنیاد شهرستان نیشابور از پروژه های مسکن مهر در شهرهای درود، قدمگاه و خرو بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، دراین بازدید مدیرعامل تعاونی مسکن مهر به همراه شهردار و اعضای شورای شهر درود گزارشی از مشکلات و روند اجرایی مسکن مهر ارائه کردند.
همچنین متقاضیان واحدهای مسکن مهر قدمگاه نیز که در حال احداث واحدها توسط خودشان بودند نیز گزارشی از مشکلات ارائه کردند که مقرر شد موانع و مشکلات در اسرع وقت پیگیری و مرتفع شود.
 

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/PictureGallery/مسکن%20مهر%20نیشابور.jpg,

تاریخ خبر

1396/09/04