عنوان

تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه - تربت حیدریه

متن

تفاهم نامه ایمن سازی با حضور استاندار خراسان رضوی امضاء شد. در جریان بازدید علیرضا رشیدیان از محور زاوه - تربت حیدریه، تفاهم نامه ایمن سازی این محور بین تعدادی از دستگاه های اجرایی دست اندرکار به امضا رسید. طبق این تفاهم مقرر شد سه کیلومتر از خروجی تربت حیدریه به سمت زاوه ، دو ونیم کیلومتر از تقاطع زاوه تا ورودی شهر دولت آباد مرکز شهرستان زاوه، دوبانده شود وهمچنین روستاههای کاریزک ناگهانی وشهن آباد واقع در محور اصلی، جدول گذاری وبلوارکشی شود. بر اساس این تفاهم نامه، تکمیل باند دوم مسیر، حدفاصل ورودی شهر دولت آباد تا روستای زاوه با محوریت شهرداری دولت آباد است و 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز آن توسط استانداری از محل اعتبارات جرائم رانندگی تامین می شود. تملک زمین، تحصیل حریم و روکش آسفالت مسیر نیز بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان است و دو و نیم میلیارد ریال نیز از محل کمک های استاندار به این طرح اختصاص یافت. ایمن سازی مسیر شهن آباد نیز با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان به مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات جرائم رانندگی اجرا خواهد شد و پنج میلیارد ریال دیگر نیز از محل تخصیص قیر رایگان توسط بنیاد مسکن خراسان رضوی تامین می شود. اتمام عملیات و بهره برداری از طرح،حداکثر تا پایان سال مالی 95 است. مرکز شهرستان 250 هزار نفری تا شهرستان 72 هزار نفری زاوه، 28 کیلومتر فاصله دارد.

تصویر

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib16/متفرقه/Tafahomname.jpg,

تاریخ خبر

1395/08/22