پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 14:4
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

formha va dasturolamalha formha va dasturolamalha    21 3 ماه قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
اسناد اسناد  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  1 17 ماه قبل
اسناد سایت اسناد سایت    8 8 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  0 4 سال قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 3 سال قبل
امار وعملكرد امار وعملكرد    12 4 سال قبل
تصاویر تصاویر  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  16 9 ماه قبل
تصاویر سایت تصاویر سایت    3 3 سال قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  8 11 ماه قبل
صفحات صفحات  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  41 3 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  2 4 سال قبل
مناسب سازی کردن گزارش ها مناسب سازی کردن گزارش ها  این کتابخانه سند الگوهایی برای ایجاد گزارش های سفارشی تحلیلی وب برای این مجموعه سایت دارد.  0 4 سال قبل
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  از کتابخانه سبک برای ذخیره صفحات سبک مانند فایل های CSS یا XSL استفاده کنید. صفحات سبک در این گالری می توانند توسط این سایت یا هر کدام از زیرسایت هایش مورد استفاده قرار گیرند.  112 14 ماه قبل