پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 13:51
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

formha va dasturolamalha formha va dasturolamalha    21 3 ماه قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
اسناد اسناد  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  1 17 ماه قبل
اسناد سایت اسناد سایت    8 8 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  0 4 سال قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 3 سال قبل
امار وعملكرد امار وعملكرد    12 4 سال قبل
تصاویر تصاویر  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  16 9 ماه قبل
تصاویر سایت تصاویر سایت    3 3 سال قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  8 11 ماه قبل
صفحات صفحات  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  41 3 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  2 4 سال قبل
مناسب سازی کردن گزارش ها مناسب سازی کردن گزارش ها  این کتابخانه سند الگوهایی برای ایجاد گزارش های سفارشی تحلیلی وب برای این مجموعه سایت دارد.  0 4 سال قبل
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  از کتابخانه سبک برای ذخیره صفحات سبک مانند فایل های CSS یا XSL استفاده کنید. صفحات سبک در این گالری می توانند توسط این سایت یا هر کدام از زیرسایت هایش مورد استفاده قرار گیرند.  112 14 ماه قبل

  کتابخانه های تصوير

تصاویر اخبار تصاویر اخبار    64 5 ماه قبل
تصاویر اعلانات تصاویر اعلانات    8 3 ماه قبل
گالری تصاویر گالری تصاویر    69 11 ماه قبل

  ليست ها

Recruitment Recruitment    0 16 ماه قبل
test test    0 8 ماه قبل
آزمون ناظرين نظام فنی روستايی آزمون ناظرين نظام فنی روستايی    0 3 ماه قبل
اخبار اخبار    111 3 ماه قبل
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها    1 16 ماه قبل
اعلانات اعلانات  از ليست اعلانات برای ارسال پيام به صفحه اول سايت خود استفاده کنيد.   0 10 ماه قبل
امريه سربازی امريه سربازی    0 4 ماه قبل
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجو ع از خدمات پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجو ع از خدمات    0 8 ماه قبل
پيوندها پيوندها  از ليست پيوندها برای نگهداری پيوندهايی که ممکن است برای اعضای گروهتان جالب و سودمند باشد استفاده کنيد.  0 4 سال قبل
تقويم تقويم  جهت اطلاع از جلسات در پيش رو، موعد پايان کارها و ساير رويدادهای مهم از ليست تقويم استفاده کنيد.  0 4 سال قبل
جذب مشمول وظیفه به صورت امریه جذب مشمول وظیفه به صورت امریه    0 16 ماه قبل
روندهای سازمانی روندهای سازمانی    0 15 ماه قبل
سامانه ارسال پيام كوتاه​​​ سامانه ارسال پيام كوتاه​​​    0 2 سال قبل
سامانه فروش مسكن شهري سامانه فروش مسكن شهري    0 15 ماه قبل
سامانه كتابخانه سامانه كتابخانه    0 2 سال قبل
شهرستانها شهرستانها    22 10 ماه قبل
طرح های هادی طرح های هادی    0 2 سال قبل
فرم ثبت نام آگهی دعوت به همکاری بنیاد مسکن فرم ثبت نام آگهی دعوت به همکاری بنیاد مسکن    0 8 ماه قبل
فرم ثبت نام درخواست کارآموزی فرم ثبت نام درخواست کارآموزی    0 8 ماه قبل
گزارش محتوا و ساختار گزارش محتوا و ساختار  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 3 سال قبل
متقاضيان واحدهای مسكونی متقاضيان واحدهای مسكونی    0 5 ماه قبل
محتوای با امکان استفاده مجدد محتوای با امکان استفاده مجدد  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 3 سال قبل
مناقصات مناقصات    0 5 ماه قبل
وظایف وظایف  برای پيگيری کارهايی که تيم شما نيازمند تکميل آنهاست از ليست وظايف استفاده کنيد.  0 4 سال قبل
وظایف گردش کار وظایف گردش کار  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 4 سال قبل
کتابخانه کتابخانه    8120 8 ماه قبل

  تابلوهای بحث و تبادل نظر

بحث تیمی بحث تیمی  از بردهای بحث و گفتگو برای نگهداری مباحثات به شکل گروه های خبری در زمينه های مرتبط به تيم خود استفاده کنيد.   0 4 سال قبل

  نظرخواهی ها

مورد نظرحواهی موجود نیست.

  سايت ها و فضاهای کاری

زیرسایتی موجود نیست.

  صندوق بازيافت

صندوق بازيافت صندوق بازيافت  از اين صفحه برای بازيابی آيتمهايی که از اين سايت حذف کرده بوديد و يا پاک کردن آيتمهای حذف شده استفاده کنيد. 0