اندازۀ تصویر
  
  
21.jpg21448 x 29930 KB 1396/7/18 09:08 غ.م
25.jpg25448 x 29931 KB 1396/7/18 09:10 غ.م
33.jpg33448 x 29940 KB 1396/7/18 09:10 غ.م
39.jpg39448 x 29934 KB 1396/7/18 09:11 غ.م
42.jpg42299 x 44832 KB 1396/7/18 09:11 غ.م
44.jpg44448 x 29937 KB 1396/7/18 09:12 غ.م
47.jpg47448 x 29931 KB 1396/7/18 09:13 غ.م
49.jpg49448 x 33637 KB 1396/7/18 09:13 غ.م
50.jpg50448 x 33633 KB 1396/7/18 09:15 غ.م
52.jpg52448 x 33637 KB 1396/7/18 09:16 غ.م
اعزام ماشین آلات به کرمانشاه.JPGاعزام ماشین آلات به کرمانشاه448 x 29780 KB 1396/9/28 11:28 غ.م
افتتاح اتاق بسیج.JPGافتتاح اتاق بسیج1232 x 816343 KB 1396/9/7 10:05 غ.م
افتتاح روستای جعفریه.JPGافتتاح روستای جعفریه448 x 29785 KB 1396/7/22 10:58 غ.م
افتتاح طرح هادی رضا آباد سرهنگ.JPGافتتاح طرح هادی رضا آباد سرهنگ448 x 29784 KB 1396/7/22 10:58 غ.م
ایستگاه صلواتی.JPGایستگاه صلواتی448 x 29784 KB 1396/9/2 11:58 غ.م
بازدید از اقامتگاه بومگردی.JPGبازدید از اقامتگاه بومگردی448 x 29783 KB 1396/7/22 11:00 غ.م
بازدید از سرداب تاریخی تربت جام.JPGبازدید از سرداب تاریخی تربت جام448 x 29785 KB 1396/7/22 11:01 غ.م
بازدید از میل تاریخی رادکان.JPGبازدید از میل تاریخی رادکان448 x 29777 KB 1396/7/22 11:01 غ.م
بازدید استاندار از روستاهای مشهد.JPGبازدید استاندار از روستاهای مشهد1232 x 816382 KB 1396/9/5 08:54 غ.م
بازدید استاندار از سیل زدگان.JPGبازدید استاندار از سیل زدگان448 x 29791 KB 1396/8/24 09:36 غ.م
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2.JPGبازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2448 x 29779 KB 1396/9/2 11:58 غ.م
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان.JPGبازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان448 x 29781 KB 1396/9/2 11:59 غ.م
بازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد.jpgبازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد336 x 33623 KB 1396/9/28 11:17 غ.م
بازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد.JPGبازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد448 x 29780 KB 1396/9/28 11:28 غ.م
بازدید مهندس حق شناس.JPGبازدید مهندس حق شناس448 x 29779 KB 1396/9/2 11:59 غ.م
بازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور.JPGبازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور448 x 29793 KB 1396/9/28 11:17 غ.م
برگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان.JPGبرگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان448 x 29782 KB 1396/9/28 11:13 غ.م
برگزاری کارگاه آموزشی نماز.JPGبرگزاری کارگاه آموزشی نماز1232 x 816323 KB 1396/9/7 10:04 غ.م
جلسه آموزش با حضور مهندس درفشی.JPGجلسه آموزش با حضور مهندس درفشی448 x 29940 KB 1396/7/22 11:13 غ.م
جلسه با کارکنان تربت جام.JPGجلسه با کارکنان تربت جام448 x 29775 KB 1396/7/22 11:04 غ.م
1 - 30صفحه بعد