پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 14:24
  
نما: 
چک باکس انتخاب
سايز تصوير
21.jpg
21
448 x 29930 KB
25.jpg
25
448 x 29931 KB
33.jpg
33
448 x 29940 KB
39.jpg
39
448 x 29934 KB
42.jpg
42
299 x 44832 KB
44.jpg
44
448 x 29937 KB
47.jpg
47
448 x 29931 KB
49.jpg
49
448 x 33637 KB
50.jpg
50
448 x 33633 KB
52.jpg
52
448 x 33637 KB
dida ba farmandar sarakhs.jpg
dida ba farmandar sarakhs
1280 x 720114 KB
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (1).JPG
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (1)
448 x 29777 KB
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (2).JPG
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (2)
448 x 29779 KB
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (3).JPG
اتمام ساخت مناطل زلزله زده (3)
448 x 33177 KB
اعزام ماشین آلات به کرمانشاه.JPG
اعزام ماشین آلات به کرمانشاه
448 x 29780 KB
افتتاح اتاق بسیج.JPG
افتتاح اتاق بسیج
1232 x 816343 KB
افتتاح خانه عالم و بهره برداری از دوهزارمین واحد مسکونی روستایی.JPG
افتتاح خانه عالم و بهره برداری از دوهزارمین واحد مسکونی روستایی
448 x 33645 KB
افتتاح روستای جعفریه.JPG
افتتاح روستای جعفریه
448 x 29785 KB
افتتاح طرح هادی رضا آباد سرهنگ.JPG
افتتاح طرح هادی رضا آباد سرهنگ
448 x 29784 KB
ایستگاه صلواتی.JPG
ایستگاه صلواتی
448 x 29784 KB
بازدید از اقامتگاه بومگردی.JPG
بازدید از اقامتگاه بومگردی
448 x 29783 KB
بازدید از پروژه ارشاد.JPG
بازدید از پروژه ارشاد
448 x 29788 KB
بازدید از پروژه پیامبر اعظم.JPG
بازدید از پروژه پیامبر اعظم
448 x 29782 KB
بازدید از سرداب تاریخی تربت جام.JPG
بازدید از سرداب تاریخی تربت جام
448 x 29785 KB
بازدید از میل تاریخی رادکان.JPG
بازدید از میل تاریخی رادکان
448 x 29777 KB
بازدید استاندار از روستاهای مشهد.JPG
بازدید استاندار از روستاهای مشهد
1232 x 816382 KB
بازدید استاندار از سیل زدگان.JPG
بازدید استاندار از سیل زدگان
448 x 29791 KB
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2.JPG
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان 2
448 x 29779 KB
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان.JPG
بازدید حجه الاسلام والمسلمین رضایی از پروژه نسیم و ارمغان
448 x 29781 KB
بازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد.jpg
بازدید سرزده فرماندار مشهد از بنیادمسکن شعبه مشهد
336 x 33623 KB
بازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد.JPG
بازدید مهندس حق شناس از پروژه ارشاد
448 x 29780 KB
بازدید مهندس حق شناس.JPG
بازدید مهندس حق شناس
448 x 29779 KB
بازدید مهندس درفشی از پروژه آرمان.jpg
بازدید مهندس درفشی از پروژه آرمان
448 x 25117 KB
بازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور.JPG
بازدید مهندس شاملو از روستاهای نیشابور
448 x 29793 KB
برگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان.JPG
برگزاری کارگاه آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
448 x 29782 KB
برگزاری کارگاه آموزشی نماز.JPG
برگزاری کارگاه آموزشی نماز
1232 x 816323 KB
جلسه آموزش با حضور مهندس درفشی.JPG
جلسه آموزش با حضور مهندس درفشی
448 x 29940 KB
جلسه با کارکنان تربت جام.JPG
جلسه با کارکنان تربت جام
448 x 29775 KB
جلسه با کارکنان چناران.JPG
جلسه با کارکنان چناران
448 x 29779 KB
جلسه با کارکنان فریمان.JPG
جلسه با کارکنان فریمان
448 x 29779 KB
1 - 40بعدی