پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 13:18

نام شعبه

 چناران

مدیر شعبه

علی امامی چوکانلو

تلفن

6220222

دورنگار

6229003

پیش شماره

0582

آدرس

چناران- میدان شهید بهشتی - انتهای بلوار شهید خوشرو

ایمیل

chenaran@bonyadmaskankh.ir

ضمايم

ایجاد شده از 1394/10/03 11:07 ق.ظ توسط System Account
آخرین اصلاح در 1394/10/03 11:07 ق.ظ توسط System Account