پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 13:34

نام شعبه

سبزوار

مدیر شعبه

سید مجید نجاتی

تلفن

2224005

دورنگار

2221005

پیش شماره

0571

آدرس

سبزوار - 40متری شهید چمران

ایمیل

Sabzevar@BonyadMaskankh.ir

ضمايم

ایجاد شده از 1394/10/03 11:03 ق.ظ توسط System Account
آخرین اصلاح در 1394/10/03 11:03 ق.ظ توسط System Account