پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 14:10

نام شعبه

سرخس

مدیر شعبه

 سید احسان تحصیلدار تهرانی

تلفن

 5239201-5239202

دورنگار

 5225365

پیش شماره

 0512

آدرس

 بلوار طالقانی-طالقانی26

ایمیل

 Sarakhs@BonyadMaskanKH.ir 

ضمايم

ایجاد شده از 1394/10/03 11:13 ق.ظ توسط System Account
آخرین اصلاح در 1394/10/03 11:13 ق.ظ توسط System Account