پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه 2 بهمن 1397 16:1

نام شعبه

 طرقبه شاندیز

مدیر شعبه

 رابین خواجه ای

تلفن

5511330

دورنگار

-

پیش شماره

0511

آدرس

 بلوار امام رضای 4

ایمیل

 torghabe@bonyadmaskankh.ir 

ضمايم

ایجاد شده از 1394/10/03 11:12 ق.ظ توسط System Account
آخرین اصلاح در 1394/10/03 11:12 ق.ظ توسط System Account