پیوست
  
  
  
  
  
  
آدرس
  
1
  
احسان میری55429893554298940532
بردسکن - انتهای خیابان قائم - خیابان ولی عصر-بالاتر از فرمانداری-جنب اداره آب و فاضلاب روستایی 
bardaskan@bonyadmaskankh.ir 
2
  
رضا احمدی فر423207042308000529
تایباد - بلوار امام حسین - جنب دادگستری
taybad@bonyadmaskankh.ir
3
  
محمودی 2222990 2224132 0528
تربت جام - خیابان فلسطین
Torbatjam@BonyadMaskanKH.ir
4
  
سید مجید نجاتی 22240052221005 0571
سبزوار - 40متری شهید چمران
Sabzevar@BonyadMaskankh.ir
5
  
اصغر کوهسرخی224722122240500531
تربت حیدریه- چهارراه بازار روز-خیابان فردوسی25 روبروی مخابرات
Torbathay@BonyadMaskanKH.ir
6
  
مظلومی5090460-0511
مشهد-بلوار وکیل آباد-فارغ التحصیلان
mashad@BonyadMaskanKH.ir
7
  
علی امامی چوکانلو 622022262290030582
چناران- میدان شهید بهشتی - انتهای بلوار شهید خوشرو
chenaran@bonyadmaskankh.ir
8
  
محمد ترکمنی422200642241930532
خواف - بلوار 45 متری
Khaf@BonyadMaskanKH.ir 
9
  
تقدسی52268765226576 0582
درگز - بلوار 30 متری جهاد کشاورزی
dargaz@bonyadmaskankh.ir
10
  
عباس قادری 6226003 62270380512
فریمان-کمربندی خلیج فارس-جنب اداره ثبت اسناد و املاک فریمان
Fariman@BonyadMaskanKH.ir 
11
  
 علیرضا مکانیکیان 3725267-0532
 دولت اباد
 Zave@BonyadMaskanKH.com 
12
  
 علیرضا مکانیکیان 22224002222401 0532
 رشتخوار - انتهای خیابان امام خمینی
 roshtkhar@bonyadmaskankh.com 
13
  
مقیسه  5622416 - 0572
 دور میدان
 joghatai@bonyadmaskankh.ir 
14
  
 رابین خواجه ای 5511330-0511
 بلوار امام رضای 4
 torghabe@bonyadmaskankh.ir 
15
  
 سید احسان تحصیلدار تهرانی  5239201-5239202  5225365  0512
 بلوار طالقانی-طالقانی26
 Sarakhs@BonyadMaskanKH.ir 
16
  
 قوی هیکل  2222033  2227990  0581
 حاشیه جاده سنتو-بعد از میدان بطرف فاروج-سمت چپ
 Ghoochan@BonyadMaskanKH.com 
17
  
 محمود واحدیان  5-8234334  8234336  0532
 کاشمر - بلوار 46 متری
 Kashmar@BonyadMaskanKH.com 
18
  
 ید ا... افروزی  2723939  2723939 0512
 خیابان اصلی کلات بعد از پمپ بنزین سمت راست
 kalat@bonyadmaskankh.ir 
19
  
محمد خطیبی 725113672511370535
گناباد- حاشیه جاده سنتو جنب اداره راه
Gonabad@BonyadMaskanKH.com 
20
  
محمد محمدیان224677022291720551
نیشابور - میدان فردوسی - روبروی بانک صادرات
Neyshaboor@BonyadMaskanKH.ir
21
  
رستم نیا522184552206860572
 جوین-بلوار امام رضا-خیابان جانباز
 Jovein@BonyadMaskankh.ir 
22
  
فرامرز فهیم67276620532مه ولات
مه ولات
Mahvelat@BonyadMaskanKH.com