پیوست
  
  
شرح
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی درنظر دارد تعداد محدودی واحد مسکونی از مجتمع های مسکونی نسیم مشهد واقع در بلوار آیت الله رفسنجانی بلوار عصمتیه تقاطع سجادیه به شرح ذیل به متقاضیان واگذار نماید. 1-تعداد واحدهای قابل واگذاری52واحد 2-کلیه واحدها دارای انباری وپاکینگ اختصاصی 3-زیر بنیا هر یک از واحدها 65-88-92متر مربع 4-زمان تحویل واحدها اسفندماه1400 3-شرایط پرداخت بهاء واحدها: 3-1) 40درصد بها واحد در زمان تنظیم قرارداد 3-2) 15درصد بها زمان تحویل واحد 3-3)-مابقی مبلغ واحدها در طول مدت 18ماه 4-شرایط اولیه متقاضیان: 4-1) تاکنون هیچگونه واحد مسکونی از بنیاد مسکن دریافت نکرده باشد. 4-2)-متقاضی متاهل وبالای 18 سال سن باشد.( زنان سرپرست خانوار وبالای 35سال از این بند مثتثنی می باشند) 4-3)- متقاضی توان پرداخت وجه را داشته باشد. 5-مشخصات فنی مجتمع ها: اسکلت قالب تونلی تمام بتنی تعداد طبقات :10 نما سازی سنگ ونمای پاشنی تعداد بلوک:5 پنجره Upvcبا شیشه دوجداره گرمایش پکیچ بعهده بنیاد مسکن رادیاتور بعهده خریدار سرمایش خرید ونصب کولر آبی وگازی بعهده خریدار انشعابات آب وگاز بصورت مشترک برق مستقل آسانسور 8نفره(600کیلو گرمی) 13 نفره باربر(1200کیلو گرمی) 6-آدرسهای محل مراجعه: متقاضیان میتوانند از مورخ19/3/99به یکی از آدرسهای اعلام شده مراجعه نمایند: 6-1)بلوار امام علی (ع) شهید رفیعی- انتهای شهید رفیعی7 مجتمع مسکونی فجر5 دفتر فروش وواگذاری 6-2)بلوار وکیل آباد نبش سه راه شهید قانع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی دفتر فروش وواگذاری آقای شخم گر تلفن تماس و 09029660046 و 05138915444 آقای راستی :05135228661 بازدید از محل پروژه در تاریخ های شنبه و یکشنبه مورخ هفدهم و هجدهم خردادماه99 از ساعت 9 الی 15 انجام پذیر است
Attachment
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد محدودی واحد مسکونی از مجتمع مسکونی فجر5 با مشخصات ذیل واقع درمشهد بلوار شهید رفیعی – انتهای شهید رفیعی 7 به متقاضیان واگذار نماید. (الف) مشخصات کلی وشرایط: 1-تعداد بلوکها:4بلوک 2-تعداد طبقات: 14 طبقه 3-تعداد واحدهای قابل واگذاری : 60 واحد 4-کلیه واحدها دارای انباری و پارکینگ اختصاصی 5-متوسط زیر بنای واحدها: 85-90-143مترمربع 6-زمان تحویل واحدها: اردیبهشت ماه 1401 ب)-شرایط پرداخت بها واحد ها: 1-40درصد بهای واحد در زمان تنظیم قرارداد 2-15درصد بها زمان تحویل واحد 3-مابقی مبلغ واحدها در طول مدت 20 ماه ج)-شرایط اولیه متقاضیان : 1-تاکنون هیچگونه واحد مسکونی از بنیاد مسکن دریافت نکرده باشد 2-متقاضی متاهل و بالای 18 سال سن داشته باشد(زنان سرپرست خانواده و بالای 35 سال از این بند مستثنی میباشند .) 3-متقاضی توان پرداخت وجه را داشته باشند د) مشخصات فنی: 1-اسکلت قالب تونلی تمام بتنی 2- تعداد طبقات :14نماسازی سنگ و نمای پاششی 3- پنجره upvc با شیشه دو جداره 4-گرمایش: پکیج بعهده بنیاد مسکن ، رادیاتور بعهده خریدار ، 5- سرمایش : کولر گازی ؛ خرید کولر بعهده متقاضی 6- دو دستگاه آسانسور 8 نفره (600کیلوگرمی ) و 13 نفره باربر (1200کیلوگرمی ) 7- انشعابات آب بصورت مشترک برق وگاز مستقل متقاضیان میتوانند جهت بازدید وانتخاب واحدها در روزهای یکشنبه ودوشنبه و سه شنبه مورخ 8،9و10/4/99به آدرس پروژه واقع درمشهد بلوار اما م علی بلوار شهید رفیعی – انتهای شهید رفیعی 7 (دکتر حسابی جنوبی) پروژه فجر5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی مراجعه نمایند متقاضیان پس از بازدید میتوانند جهت تشکیل پرونده وواریز وجه از تاریخ11/4/1399به ادرس مشهد بلوار وکیل آباد نبش وکیل آباد51(نبش شهید قانع) دفتر فروش واگذاری مسکن شهری به آقای شخم گر مراجعه ویا با تلفن05138915444 وهمراه09029660046تماس حاصل فرمایند