ضمیمه ها
  
  
شرح مناقصه
ضمیمه
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود واقع در بلوار امام علی- پروژه مسکونی فجر 5 را بزودی پیش فروش نماید اطلاعات آن منتشر خواهد شد
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود را پروژه نسیم واقع در مشهد-بلوار عصمتیه - تقاطع سجادیه پیش فروش نماید اطلاعات آن منتشر خواهد شد